Προοπτικές Ερευνητικής Συνεργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. - EPIRUS VOICE

Breaking

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Προοπτικές Ερευνητικής Συνεργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Δυνατότητα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας & Διδακτορικού Διπλώματος.
Επεκτείνοντας τις ερευνητικές δράσεις του σε νέες καινοτόμες κατευθύνσεις, το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιδιώκει την ερευνητική συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και με εν δυνάμει υποψήφιους διδάκτορες προκειμένου να υλοποιήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (σε συνεργασία με τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών) αντίστοιχα, στα ακόλουθα ερευνητικά θέματα:
1 Εύκαμπτη Πληροφορική & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Soft Computing & Decision Support Systems)
2 Γεωπληροφορική & Πληροφορική Περιβάλλοντος (Geo-Informatics & Environmental Informatics)
3 Υπολογιστική Νοημοσύνη & Επεξεργασία Βιοϊατρικού Σήματος (Computational Intelligence & Bio-signal Processing)
4 Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων (Modeling and Optimization)
5 Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης (Data & Knowledge mining)
6 Ψηφιακή Καινοτομία (Digitalization and Innovation)
7 Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία (Social Open Innovation).
Με την πρωτοβουλία αυτή, το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής υποστηρίζει έμπρακτα τις μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα αιχμής και προσφέρει στους ενδιαφερόμενους νέες προοπτικές σε επαγγελματικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.
Όπως επισημαίνει ο Αναπλ. Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, «αποστολή του Εργαστηρίου μας είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, η ανάπτυξη (δι)επιστημονικής έρευνας και η προώθηση της Έρευνας & Καινοτομίας, η προώθηση καινοτόμων μορφών έρευνας, και ο σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών. Με τη νέα πρωτοβουλία μας, θα αξιοποιήσουμε υπάρχουσες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα υποστηρίξουμε με τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας ανθρώπους με φιλοδοξίες, όραμα και όρεξη για δουλειά».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στον Δρ Χρυσόστομο Στύλιο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τηλ. 26810 50234, ηλεκτρονική διεύθυνση stylios@teiep.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου