27 ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη για τον Αναπτυξιακό νόμο. - EPIRUS VOICE

Breaking

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

27 ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη για τον Αναπτυξιακό νόμο.

27 ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού κ.Γ.Σταθάκη, απευθύνει ο Βουλευτής Αρκαδίας και επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) κ.Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. «Με συνειδητή απόφαση ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα έχει μείνει για δύο χρόνια χωρίς αναπτυξιακό νόμο. Τώρα, δεκαέξι μήνες και είκοσι εξαγγελίες μετά, ο κ.Σταθάκης παρουσίασε προς διαβούλευση ένα κείμενο που γέννησε περισσότερες απορίες απ’όσα προβλήματα φέρεται να επιλύει. Καταθέτουμε τα ερωτήματα, και περιμένουμε άμεσα απαντήσεις από τον Υπουργό», αναφέρει ο κ.Κωνσταντινόπουλος.

Αναλυτικά, οι ερωτήσεις είναι οι εξής:
Πότε θα μπορεί να καταθέσει ο επενδυτής πρόταση; Συγκεκριμένα, γιατί δεν προκηρύσσονται άμεσα τα 8 καθεστώτα ενίσχυσης του νέου νόμου, ώστε αυτός να αποκτήσει ουσία και να μην είναι ένα άδειο «πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων ενισχύσεων», όπως λέει ο τίτλος του; Πότε θα εκδοθούν οι 32 τουλάχιστον υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή – με πολλές από αυτές να είναι απολύτως απαραίτητες ακόμη και για τα πρώτα στάδια σχεδιασμού των επενδύσεων πριν από την υποβολή της αίτησης;
Τι ύψους κονδύλια δεσμεύονται από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ για την πληρωμή των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου;
Ποια θα είναι η διάρκεια της αξιολόγησης των προτάσεων; Η μείωση του αριθμού των αξιολογητών από δύο σε έναν δεν διακινδυνεύει την αξιοπιστία της αξιολόγησης;
Προβλέπεται η προκαταβολή της ενίσχυσης, όπως και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, προκειμένου για την άμεση τόνωση της οικονομίας;
Με ποιον τρόπο προβλέπεται η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η εντατική ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;
Τα ποσοστά ενίσχυσης του νέου επενδυτικού νόμου καθορίζονται με βάση τον πρόσφατο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2014-2017), ο οποίος έχει συμφωνηθεί μετά από διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, με βάση τα δεδομένα του κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας του έτους 2008-09. Είχατε δεσμευθεί για αναθεώρηση του ΧΠΕ σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα μετά από 6 χρόνια  κρίσης. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναθεώρηση αυτή;
Γιατί τα, ήδη πολύ χαμηλά, ποσοστά ενίσχυσης μειώνονται κατά 30% εάν ο επενδυτής ζητήσει χρηματοδοτικά κίνητρα και όχι φοροαπαλλαγή;
Περιλαμβάνεται ξεκάθαρη ρήτρα απασχόλησης για τα χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων;
Θα περιληφθεί στο νέο νόμο «ρήτρα προσβασιμότητας» στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιδοτούμενων επιχειρήσεων, όπως έχει ζητηθεί από τις ομοσπονδίες των συμπολιτών μας με αναπηρίες;
Θα προστεθούν οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ως επιλέξιμες στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, ειδικά εφόσον συμπεριλαμβάνονται σε τουριστικές επενδύσεις;
Ποια η πρότασή σας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις; Προβλέπεται ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και θερμοκοιτίδων;
Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για την ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητηρίων;
Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας;
Θα υπάγονται τελικά στο νέο νόμο οι επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας;
Γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα σε ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄τάξης να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια, όπως γινόταν στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους;
Γιατί το κίνητρο της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου δίνεται μόνον στις επενδύσεις άνω των 20 εκ ευρώ;
Θα προστεθούν τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, σε συνδυασμό με λοιπές επενδύσεις που αφορούν στον ιατρικό τουρισμό και τουρισμό υγείας;
Θα προστεθούν τα ξενοδοχεία δύο αστέρων και μη κύρια καταλύματα στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7;
Θα απαλειφθεί ο αποκλεισμός από τις ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν εμφανίσει κέρδη την τελευταία εξαετία, δεδομένου ότι πρόκειται για την εξαετία της κρίσης (άρθρο 10, παρ 3);
 Θα ενταχθούν ρητά οι τουριστικές επιχειρήσεις στις «εξωστρεφείς» ΜμΕ λόγω διεθνούς πελατολογίου, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων (άρθρο 12/α΄);
Γιατί υπάρχει ο όρος της προηγούμενης κάλυψης του 100% της προβλεπόμενης ιδίας συμμετοχής για την καταβολή του 50% της επιχορήγησης (άρθρο 20), παρά τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών; Θα περιληφθεί στην «ιδία συμμετοχή» η χρήση των αποθεματικών των επιχειρήσεων;
Θα υπάρξει πρόβλεψη για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στα κριτήρια του παρόντος νόμου;
Θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην εξαιρούνται από τους δικαιούχους υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 6 παρ.3, εδ.γ΄) οι πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ;
Γιατί ο νόμος θέτει άνω όριο για τις δαπάνες των κτιριακών εγκαταστάσεων στο 50% του συνόλου, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητα ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων
Γιατί η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν μπορεί να δοθεί αθροιστικά με τις άλλες μορφές ενίσχυσης, έως βέβαια το άνω όριο της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην επένδυση;
Θα απαλειφθεί η διάταξη του άρθρου 7, σύμφωνα με την οποία με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και των συναρμόδιων Υπουργών – η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν από την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της – δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού λόγω κορεσμού;
Τι θα γίνει με τα έργα που εκκρεμούν από τους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους; Σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του κ.Κωνσταντινόπουλου το Νοέμβριο του 2015, ο Υπουργός είχε δεσμευθεί για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης προκειμένου για παρέκταση των προθεσμιών. Γιατί η δέσμευση αυτή δεν υλοποιήθηκε έως τώρα; Υπάρχει ανανεωμένος σχεδιασμός για παρέκταση των προθεσμιών αφενός για την υλοποίηση του 50% του έργου να λήγει στις 30/06/2017 και αφετέρου για την ολοκλήρωση του έργου να λήγει στις 31/12/2018; Με ποιόν τρόπο θα εξασφαλιστεί η πληρωμή των επενδύσεων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης; Τι κονδύλια έχουν δεσμευτεί και από πού; Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ακόμη και τα έτη της κρίσης κατάφερναν και πλήρωναν ενισχύσεις αναπτυξιακού νόμου από 500 εκατ έως ένα δις. ευρώ ετησίως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει με το ρυθμό αυτό;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου