Ο Δήμος Ιωαννιτών ζητάει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απορροής ομβρίων και προσβασιμότητας, που δημιουργούν τα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού στην Δ.Ε. Μπιζανίου - EPIRUS VOICE

Breaking

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Ο Δήμος Ιωαννιτών ζητάει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απορροής ομβρίων και προσβασιμότητας, που δημιουργούν τα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού στην Δ.Ε. Μπιζανίου

Ο Δήμος Ιωαννιτών ζητάει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απορροής ομβρίων και προσβασιμότητας, που δημιουργούν τα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού στην Δ.Ε. Μπιζανίου

Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και απορροής όμβριων που δημιουργούνται από τις εργασίες κατασκευής της Ιόνιας οδού στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου, ζητάει επιτακτικά ο Δήμος Ιωαννιτών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος θέτει το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο παρ’ ότι είχανε γίνει σχετικές συνεννοήσεις πριν από αρκετούς μήνες, δεν προχώρησαν ακόμη οι προτεινόμενες από το Δήμο λύσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, κυρίως των πλημμυρικών  φαινομένων που δημιουργούνται μετά από βροχή. Ενόψει του χειμώνα ο Δήμος Ιωαννιτών επανέρχεται ζητώντας να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις.
Πέραν των άλλων ενεργειών, ο Δήμαρχος,  Θωμάς Μπέγκας, απέστειλε επιστολή με την οποία προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Η επιστολή κοινοποιείται στον κ. Πενθερουδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Νέα Οδός Α.Ε.» εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Ιόνιας οδού, καθώς και στην ΤΕΡΝΑ ΑΕ, την εταιρεία που εργάζεται στο συγκεκριμένο τμήμα. Επίσης ο Δήμαρχος κοινοποίησε την επιστολή του και στους βουλευτές του νομού και -όπως πληροφορήθηκε σήμερα – η επιστολή κατατέθηκε ως Αναφορά στη Βουλή από τον βουλευτή , Γιάννη Στέφο, - εξέλιξη σημαντική γιατί ενισχύει την παρέμβαση.
Η επιστολή του Δημάρχου  αναφέρεται α) σε πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται εξαιτίας της έλλειψης  υδραυλικής μελέτης απορροής των ομβρίων υδάτων που εκρέουν από τα κατασκευασθέντα τεχνικά έργα και β) σε προβλήματα προσβασιμότητας σε σημεία χρηστικά για τους κατοίκους της περιοχής.
Ο Δήμος Ιωαννιτών εντοπίζει τα προβλήματα και ταυτόχρονα υποδεικνύει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Συγκεκριμένα:

1. Για την σωστή διευθέτηση της απορροής των υδάτων των τεχνικών S3074  και S3075 απαιτείται η κατασκευή μιας τάφρου ή ενός δίδυμου σωληνωτού δεξιά της αρτηρίας από την Χ.Θ 191+900 έως Χ.Θ. 191+200 έτσι ώστε να γίνει σωστή διευθέτηση των υδάτων. Επίσης στο συγκεκριμένο τμήμα χρειάζεται κατασκευή παραπλεύρου δικτύου για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών.
2. Χρειάζεται αποκατάσταση της αγροτικής οδού που βρίσκεται έναντι της εισόδου της σήραγγας Αμπελιάς.
3. Στην χ.θ.190 +361 που κατασκευάζεται η KΔS7 απαιτείται η επέκταση του καθέτου TR S7 με την μορφή παραπλεύρου έως δεξιά της αρτηρίας και την χ.θ190+800 για την αποκατάσταση αγροτικής οδού.
4. Στον κόμβο Κοσμηράς στην σύνδεση Εγνατίας οδού και Ιόνιας οδού αποκόπτεται η επικοινωνία ανθρώπων και αγαθών (κλείνοντας την διάβαση που ήδη υπάρχει) μεταξύ των δύο τμημάτων εκατέρωθεν σε περιοχή μείζονος οικονομικής δραστηριότητας (Καλλιεργήσιμες – βοσκήσιμες εκτάσεις ) επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τις περιφερειακές οδούς Γραμμένου-Πεδινής και Δωδώνης -Ιωαννίνων  με γεωργικά οχήματα ζώα κλπ με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των κτηνοτρόφων και οδηγών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου