Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην κοινοβουλευτική συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» - EPIRUS VOICE

Breaking

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην κοινοβουλευτική συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»

Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην κοινοβουλευτική συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας) συμμετείχε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 στην ακρόαση από την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου των εξωκοινοβουλευτικών φορέων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης«Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».Εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Προέδρου Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής τις θέσεις του ΤΕΙ Αθήνας επί του Σχεδίου Νόμου.
Το ΤΕΙ Αθήνας έχει αναπτύξει από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τη διδασκαλία σε προπτυχιακό (Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) και μεταπτυχιακό επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) των τομέων της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Ερευνητικό ΕργαστήριοΚοινωνικής Καινοτομίας (Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων), που προωθεί την διεπιστημονική έρευνα στο σύνθετο πεδίο τηςΚοινωνικής Καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας, της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ανέλαβε για την περίοδο 2014-2015 ως εταίρος Κοινοπραξίας την υλοποίηση της Πράξης "Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας", που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης από την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ο εκπρόσωπος του ΤΕΙ Αθήνας Αν. Καθηγητής Γ. Αμίτσης επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης ενός πλέγματοςδημόσιων πολιτικών για την ολοκληρωμένη ενίσχυση των τομέων της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα σέβονται τις αρχές της οικονομικής ελευθερίας, του υγιούς ανταγωνισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ ανέπτυξε συγκεκριμένες εισηγήσεις για την υποστήριξη της πρόσβασης των φορέων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων και την αποσύνδεση της ιδιότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων από συγκεκριμένη νομική μορφή. Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ινστιτούτου υποστήριξης των πολιτικών ανάπτυξης των τομέων της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που θα αποτελείται από φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και θα αναλάβει την εκπόνηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Οικονομία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου