ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - EPIRUS VOICE

Breaking

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει το  ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς ότι το 2016 αναθεωρείται το Δίκτυο Παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης της χώρας για τη διετία 2017-2018.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή/και απένταξης ακτών στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης.
Στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κ.λπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων. Στις ενταγμένες στο δίκτυο παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων κάθε έτος κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης στο δίκτυο στους Δήμους υπαγωγής των ακτών με τεκμηριωμένη πρόταση. Ο δήμος στη συνέχεια διαβιβάζει το αίτημα προσθήκης / αφαίρεσης ακτών κολύμβησης στις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας της ΑΠΔ ΗΠ-ΔΜ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Παρακολούθησης καθώς τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας :   http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html, στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.     www.bathingwaterprofiles.gr, και στις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου