Χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. - EPIRUS VOICE

Breaking

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διοργανώσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, το πάγιο οκτάμηνο πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού για αλλοδαπούς άνω των 18 ετών, από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Μάιο του 2017.
Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπροσθέτως, το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας με σκοπό να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
Οι σπουδαστές συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε μια σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η γνώση και η εμπειρία, οι υποδομές που διαθέτει το Κέντρο, καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό αποτελούν ασφαλές εχέγγυο για την άψογη και αποτελεσματική οργάνωση του προγράμματος και μια εξαιρετική ευκαιρία για τους σπουδαστές, όχι μόνο να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και να εξοικειωθούν με την ελληνική παράδοση, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής, κατά τη παραμονή τους σε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας και σε ένα Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένου κύρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου