Προβλήματα και κίνδυνοι από τη λειτουργία τοπικού δικτύου της Δ.Ε.Η στη Θεσπρωτία - Ερώτηση Β.Γιόγιακα. - EPIRUS VOICE

Breaking

Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Προβλήματα και κίνδυνοι από τη λειτουργία τοπικού δικτύου της Δ.Ε.Η στη Θεσπρωτία - Ερώτηση Β.Γιόγιακα.

Την κνητοποίηση των αρμόδων υπηρεσιών ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες επαγγελματιών και κατοίκων της Θεσπρωτίας για προβλήματα στη λειτουργία τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του δικτύου εκγυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια κατοίκων και εργαζομένων. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα και κίνδυνοι από τη λειτουργία τοπικού δικτύου της Δ.Ε.Η.»

Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί δυσλειτουργία του δικτύου χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Η. σε περιοχές που εκτείνονται από τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αχέροντα (Γαρδίκι, Γλυκή) και Παραμυθιάς (Καρβουνάρι, Ραχούλι) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έως τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης και η ασταθής και η υψηλή τάση του δικτύου - που ενίοτε υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο - προκαλεί διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματικών των περιοχών αυτών.

Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές υφίστανται βλάβες ενώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάζονται σε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων τους και σε οικονομική επιβάρυνση λόγω βλάβης επαγγελματικού εξοπλισμού. Αστάθεια δικτύου κατά τις ώρες μέγιστου φορτίου έχει καταγραφεί και σε φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 100KW στις παραπάνω περιοχές με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των πάρκων, τον κίνδυνο βλάβης του εξοπλισμού τους και κατ’ επέκταση την πρόκληση οικονομικής ζημίας και απώλειας εσόδων στους ιδιοκτήτες τους. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις υπολειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικές εκθέσεις από ιδιώτες μηχανολόγους μηχανικούς με τις οποίες τεκμηριώνεται η κακή ποιότητα του δικτύου της Δ.Ε.Η..

Το πλέον σημαντικό είναι ότι ενδεχόμενη δυσλειτουργία του δικτύου εγκυμονεί ευρύτερους κινδύνους για την ασφάλεια κατοίκων και εργαζομένων στις περιοχές αυτές. Ως προς αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη απώλεια ενός νέου ανθρώπου στη Γλυκή Θεσπρωτίας από ηλεκτροπληξία την ώρα της εργασίας του αποδίδεται από κατοίκους της περιοχής σε διαρροή του δικτύου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-         Εάν έχουν ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ οι καταγγελίες επαγγελματιών, ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών πάρκων και άλλων, για τα προβλήματα λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης στις παραπάνω περιοχές,

-         Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι εν λόγω υπηρεσίες για τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων του δικτύου και ποια είναι η θέση τους σχετικά με την ασφαλή ή μη λειτουργία του δικτύου.

-         Στο βαθμό που έχει διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθεί δυσλειτουργία του δικτύου, ποιες ενέργειες πρόκειται να αναληφθούν για την αναβάθμισή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου