Όχι στη λύση του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων - Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ - EPIRUS VOICE

Breaking

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

Όχι στη λύση του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων - Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

‘’ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ’’ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ 14-7-2016

Στην συνεδρίαση του Δ/Σ της Κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις 14-7-2016 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1)Ενημέρωση – συζήτηση για τις επισκέψεις κλιμακίου της Κίνησης στον Βιολογικό Ιωαννίνων, στο τμήμα Υδροικονομίας της Περιφέρειας και σε βουλευτές της Ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα στην επίσκεψη στο Βιολογικό, μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ο Διευθυντής του κ.Τσιμαράκης Γεώργιος δήλωσε ότι ο Βιολογικός σήμερα επεξεργάζεται λύμματα της τάξεως των 25.000-35.000 κ.μ. ενώ οι πραγματικές ανάγκες ανέρχονται σε 65.000 κ.μ. Έχει γίνει αίτηση στο Υπουργείο για την επέκταση -όχι την αναβάθμιση. Δήλωσε ακόμα πως υπάρχει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της λυμματολάσπης που βρίσκονται σε κοντινό χώρο πίσω από το Βιολογικό και υπάρχουν απορροές στην Τάφρο, ζητώντας τη μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία.

Στην επίσκεψη στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας μας έγινε γνωστό πως δεν έχει κατατεθεί ακόμα αίτηση για αδειοδότηση αγωγού του Πτηνοσφαγείου “Νιτσιάκος”κι ότι στην επιχείρηση έχει σταλεί σχετικό έγγραφο από την  Υπηρεσία, όπου ζητείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Ας σημειωθεί πως οι δυο αυτοί αγωγοί-όπως κι άλλοι από επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ- δεν στέλνουν τα λύματα που έχουν επεξεργαστεί από το δικό τους βιολογικό στο Βιολογικό Ιωαννίνων όπως προβλεπόταν. Το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει ερώτηση γιατί δε συμβαίνει αυτό. Ακόμα ας αναφερθεί το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα δεν έχουν τα κατάλοιπα της σφαγής που χρησιμοποιούνται σχεδόν ολοκληρωτικά, όσο τα ΄δραστικά χημικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των σφαγείων. Η Κίνηση προσεχώς θα προχωρήσει σε ελέγχους σχετικά με την εθελοντική βοήθεια ειδικών.
Στην επίσκεψη στο βουλευτή κ. Καραγιάννη κι αφού έγινε ενημέρωσή του, μας υποσχέθηκε πως θα κάνει ότι μπορεί για το θέμα του Βιολογικού.

2)Αποφασίστηκε για το Σεπτέμβριο με πρωτοβουλία της Κίνησης να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη με συμμετοχή των Παρακαλάμιων Δήμων, των δημοτικών παρατάξεων και αρμόδιων φορέων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της περιοχής για το θέμα της ρύπανσης-μόλυνσης του Καλαμά.

3)Ορίστηκε για τις 21 Αυγούστου 2016 η ετήσια τακτική συνέλευση της Κίνησης

4)Σχετικά με το θέμα της λύσης του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων για την Ανάδειξη και Προστασία του Καλαμά το Δ.Σ. έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση που κοινοποιεί δημοσίως  ενώ  θα την κοινοποιήσει στους Δήμους και με επίσκεψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου