Ερώτηση Β.Γιόγιακα για τα προβλήματα στον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων. - EPIRUS VOICE

Breaking

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Ερώτηση Β.Γιόγιακα για τα προβλήματα στον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων.

Για τις ενέργειες που είναι αναγκαίο να προωθήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα φετινά προβλήματα στον καθαρισμό των δημόσιων σχολικών κτιρίων ζητά να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους:

κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:  «Έγκαιρη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων το διδακτικό έτος 2016-2017»

Οι καθαριστές/καθαρίστριες  που ανέλαβαν με σύμβαση μίσθωσης έργου  την καθαριότητα  στα δημόσια σχολεία το σχολικό έτος 2015 – 2016 εκτέλεσαν το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 145586/17-9-2015/Κ1 (ΦΕΚ 2037/17-9-2015 Β’). Οι καθυστερημένες διαδικασίες  με ευθύνη της  κυβέρνησης  προκάλεσαν μέγιστα προβλήματα στην ομαλή καθαριότητα των σχολείων.  Τόσο ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών όσο και η εγκριθείσα πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης καθαριότητας σχολικών κτιρίων ήταν μειωμένη κατά 10% και πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη. Το Ίδρυμα Νεολαίας και  Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενδιάμεσος φορέας για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών που συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες αμοιβές , είχε ζητήσει την αυστηρή τήρηση του άρθρου 11, παρ. 2 της ΚΥΑ 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-02-2008 Β’) με την οποία το ύψος της αμοιβής των σχολικών καθαριστριών καθορίζεται ανά αίθουσα διδασκαλίας. Δεδομένου επίσης ότι το διδακτικό έτος στην εν λόγω απόφαση ορίζεται δεσμευτικά και ρητά ως 10μηνης διάρκειας, η μείωση της χρηματοδότησης αντιστοιχεί σε μη καταβολή αμοιβής ενός μήνα για κάθε σχολική καθαρίστρια που εκτέλεσε  10μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ζητήματος και τις ερωτήσεις που κατατεθήκαν στη Βουλή, δε διασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος σύμφωνα με τον ν.3577/2007 βαρύνεται με το κόστος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των σχολικών καθαριστριών. Επίσης δεν υπήρξε μέριμνα, ούτε επιτράπηκε με έκδοση σχετικής απόφασης,, ως εναλλακτική λύση, η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τις επιπρόσθετες επιχορηγήσεις των Δήμων προς τις σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014, παρά τη σχετική προτροπή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  Αντιθέτως, η καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών πραγματοποιήθηκε με καθυστερήσεις ενώ ταυτόχρονα κατά το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού σχολείων λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).   Επισημαίνεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές  παραμένουν σε αδυναμία ως προς την επάρκεια χρημάτων για να καταβάλουν το σύνολο των οφειλομένων αμοιβών και όσες έχουν την ταμειακή δυνατότητα να το πράξουν έχουν νόμιμη απαίτηση εις βάρος του Υπουργείου Παιδείας.

Η αποφυγή της επανάληψης ανάλογων προβλημάτων τη σχολική χρονιά 2016 -2017 προϋποθέτει  κατ’ αρχάς την έγκαιρη ψήφιση σχετικής τροπολογίας, για την παράταση ισχύος του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,  η οποία όμως από μόνη της δεν αρκεί.  Είναι απολύτως απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α για τον ορισμό του αρμόδιου Φορέα χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών και η διασφάλιση  επαρκών πιστώσεων  για την κάλυψη της αναμενόμενης δαπάνης καθαρισμού των σχολείων, όπως επίσης και την απόδοση της ελλειμματικής χρηματοδότησης προηγουμένου έτους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-          Εάν προτίθενται να φέρουν άμεσα προς ψήφιση την σχετική τροπολογία, να εκδώσουν άμεσα τις  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα ορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης και το ύψος των  χρηματοδοτήσεων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια το 2015−2016, με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την 10μηνη διάρκεια του διδακτικού έτους, τις πραγματικές ανάγκες καθαριότητας και εξασφάλισης συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, καθώς και την αντίστοιχη διάρκεια – ύψος αμοιβών, των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου