Επιστολή Ελ.Καλογιάννη για τη λίμνη Παμβώτιδα. - EPIRUS VOICE

Breaking

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Επιστολή Ελ.Καλογιάννη για τη λίμνη Παμβώτιδα.

Ελευθέριος Στ. Καλογιάννης
Πρώην Βουλευτής Ιωαννίνων
Λεωφ. Δωδώνης 3 - 452 21 - Ιωάννινα
Τηλ.: 6937/890146
Ιωάννινα, 07.06.2016

Προς
Tην υπό σύσταση Επιστημονική Επιτροπή, για τη σωτηρία της λίμνης Παμβώτιδας
Δια των αρμοδίων φορέων:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, υπ’ όψιν κ. Γ.Γ.
2. Περιφέρεια Ηπείρου, υπ’ όψιν κ. Περιφερειάρχη
3. Δήμο Ιωαννιτών, υπ’ όψιν κ. Δημάρχου
4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπ’ όψιν κ. Πρυτάνη
5. Φορέα Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας, υπ’ όψιν Προέδρου ΔΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς υιοθέτηση της απλής, ρεαλιστικής και τεκμηριωμένης μελέτης μας, για τη σωτηρία της λίμνης Παμβώτιδας και για πολλαπλές χρήσεις: ύδρευση, άρδευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αξιότιμοι κύριοι,
Πληροφορούμεθα από τα ΜΜΕ των Ιωαννίνων ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, η Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Φορέας Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας και άλλοι φορείς, αποφάσισαν όλοι μαζί, να συγκροτήσουν μία νέα επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση, όποια γνώση, εμπειρία, νέες μελέτες, νέες προτάσεις, θα καταθέτουν οι φορείς, για τη σωτηρία της λίμνης μας.
Στην υπό σύσταση αυτή νέα Επιστημονική Επιτροπή, υποβάλλεται η από τριακονταετίας κατατεθείσα απλή, ρεαλιστική, αξιόπιστη μελέτη μας, η οποία έχει εγκριθεί από:
Δέκα (10) συναρμόδια Υπουργεία (Απόφαση Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 1005/2013, (ΦΕΚ 2292 Β’) και ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, ΑΔΑ: ΒΛ410-944).
Τις Διοικήσεις της ΔΕΗ (με ομόφωνη απόφαση των Διοικητικών της Συμβουλίων της τελευταίας 15ετίας, από της εποχής του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νέζη),
με την παράκληση για την υιοθέτησή της.
Είναι η μοναδική λύση για τη σωτηρία της λίμνης μας και όχι μόνον.
Συγκεκριμένα:
Με την απλή, αξιόπιστη και ρεαλιστική αυτή μελέτη μας, εξασφαλίζεται:
Η ύδρευση της πόλεως Ιωαννίνων.
Η ύδρευση όλων των Δήμων και οικισμών του Νομού Ιωαννίνων.
Ο εμπλουτισμός και εξυγίανση της θρυλικής Παμβώτιδάς μας, της συνυφασμένης με την ιστορία, την τύχη και τη ζωή όλων των Ηπειρωτών.
Η άρδευση του ευρύτερου λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, Κατσανοχωρίων, Ξηροβουνίου, Δωδωνοχωρίων μέχρι Ρωμανό Λάκκας Σουλίου, καθώς και των κάμπων κάμπων Ζαγορίου, Γραμμενοχωρίων και περιοχής Ζίτσας.
Η παραγωγή “πράσινης ενέργειας” που καθιστά το έργο αυτοσυντηρούμενο και βιώσιμο, χωρίς να καταβάλλει ούτε ένα ευρώ το Δημόσιο, η Περιφέρεια Ηπείρου ή ο Δήμος Ιωαννιτών.
Η αναβάθμιση του ήπιου τουρισμού, διότι η πρόταση παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τόπων αναψυχής και αθλητισμού.
Η βελτίωση της ποιότητας των νερών, του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Ιωαννίνων, των καταβοθρών και λεκανών απορροής Λούρου, Καλαμά, και Αράχθου, με παράλληλη ενίσχυση και ανάβλυση όλων των παραποτάμιων και παραλίμνιων πηγών, όπως του Ζηρού, Αγίου Γεωργίου, Λούρου Τερόβου, Κλίφκης και Τούμπας, Κρύας, Ντραμπάτοβας, Σεντινίκου, Μπλίτς, Κιόσκι.
Η αναβάθμιση του οικοσυστήματος της λίμνης, διότι πέραν του εμπλουτισμού, η πρόταση παρέχει τη δυνατότητα αποξήλωσης του, από τεσσαρακονταετίας, κατασκευασθέντος αναχώματος, μεταξύ Περάματος και Ντραμπάτοβας, που χώρισε τη λίμνη μας, στα δύο. Αποδίδεται έτσι στη μητέρα λίμνη, ο καλύτερος βιότοπος, μεγαλώνοντας τη λίμνη κατά 1.500-2.000 στρέμματα, με παράλληλη αναβίωση και αναπαραγωγή των περίφημων υδρόβιων ποικιλιών μας (χέλια, τζιμπόχελα, κυπρίνοι, καραβίδες, κα).
Η προστασία της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς – των δασών και όλων των αισθητικών δασυλλίων – καθώς παρέχεται η ευχέρεια δημιουργίας δικτύου πυρόσβεσης κατά μήκος των υπό πίεση υδάτινων αγωγών.
Η απασχόληση εκατοντάδων εργατών, τεχνιτών, μηχανικών, αλλά και των μηχανημάτων τα οποία από οκταετίας αργούν, με παράλληλη τόνωση της Γιαννιώτικης και Ηπειρώτικης οικονομίας.
Με βέβαια προοπτική:
Ύδρευσης των υπολοίπων Νομών της Ηπείρου: Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.
Ύδρευσης των Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα της Λευκάδας, της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων, που δαπανούν ετησίως δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, για εμφιαλωμένο νερό, αμφιβόλου, πολλές φορές, ποιότητας.
Τέλος, στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτων της πρότασης αυτής, συμπεριλαμβάνεται η επισκευή και η συντήρηση, βάσει εγκεκριμένων μελετών, των επιβλητικών πέτρινων, μονότοξων και πολύτοξων γεφυριών, χαμηλόκορμων και υψίκορμων, που ευφυείς λαϊκοί τεχνίτες – Τζουμερκιώτες και Κονιτσιώτες λιθοξόοι – θεμελίωσαν σε κομβικά σημεία του Ζαγορίου και της Κονίτσης, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων, και ύψωσαν σε ύψη δυσθεώρητα για να γεφυρώσουν τους ορμητικούς και επικίνδυνους ποταμούς της Ηπείρου.
Οι πολύτιμοι αυτοί αρχιτεκτονικοί και πολιτισμικοί μας θησαυροί, με τους μύθους και τους θρύλους τους, που προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό, έχουν ανάγκη, πριν καταρρεύσουν και σωριαστούν, όπως σωριάστηκε το υψίκορμο και καμαρωτό γεφύρι της Πλάκας, επισκευής και συντήρησης.
Επισκευής και συντήρησης θα τύχουν επίσης οι εναπομείναντες λιγοστοί νερόμυλοι, τα μαντάνια και οι νεροτριβές των Ζαγοροχωρίων, Κονίτσης, Μετσόβου και Τζουμέρκων που άντεξαν στη φθορά του χρόνου.
Ακόμα, συντήρησης και ιστόρησης μπορούν να τύχουν Εκκλησίες, Εξωκλήσια και Ιερές Μονές της Ηπείρου.
Κοντολογίς, αξιότιμοι κύριοι, για τη σωτηρία της λίμνης μας, την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος της Ηπείρου, αλλά και των Ιονίων Νήσων, την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, χρειάζονται άφθονα και καθαρά νερά που μόνον η αξιόπιστη και τεκμηριωμένη μελέτη μας μπορεί να εξασφαλίσει, χωρίς το Δημόσιο να καταβάλλει ούτε ένα Ευρώ.
Γι’ αυτό σας καλώ να την υιοθετήσετε.

Μετά Τιμής

Ελευθέριος Καλογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου