Δύο σημαντικά «εργαλεία» για μια «έξυπνη» και βιώσιμη πόλη εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ για το Δήμο Ιωαννιτών. - EPIRUS VOICE

Breaking

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Δύο σημαντικά «εργαλεία» για μια «έξυπνη» και βιώσιμη πόλη εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ για το Δήμο Ιωαννιτών.

«Είναι πολύ σημαντικό στην έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και προσέγγιση για έργα και δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.  Όχι μόνο για να αποφύγουμε τον κατακερματισμό των πόρων αλλά και για να έχουμε τη μέγιστη αποδοτικότητα», όπως δήλωσε ο κ. Θανάσης Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνοντας τις δύο πρώτες εντάξεις Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» (στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ).
Πρόκειται για την ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» και της Πράξης  «Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ)», τις οποίες είχε υποβάλλει ο Δήμος Ιωαννιτών ανταποκρινόμενος στη σχετική Πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την οποία ο Αντιδήμαρχος σημείωσε πως είναι σημαντικό το ότι ενέταξε στο σχεδιασμό της την ολοκληρωμένη στρατηγική στα δύο σημαντικά αυτά πεδία.
Το ΣΔΒΕ όπως και το ΣΒΑΚ αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην κατεύθυνση ριζικής αλλαγής προς μία «έξυπνη» και κυρίως βιώσιμη πόλη. Τα δύο αυτά στρατηγικά σχέδια φιλοδοξούν να αποτελέσουν τμήματα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου και σηματοδοτούν μια νέα εποχή στον τρόπο σχεδιασμού έργων μέσα από συνολικό σχεδιασμό και συμμετοχικές διαδικασίες, ανοιχτές στους πολίτες.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την κυκλοφοριακή οργάνωση. 
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη των Ιωαννίνων, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.
«Επιδιώκουμε έργα που θα αποδώσουν όφελος στους πολίτες. Εξασφαλίζοντας την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ, μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης. Στη χάραξη πολιτικών και στην υλοποίηση έργων υπέρ των πεζών και των Ατόμων με Αναπηρία, που θα βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής», όπως είπε ο κ. Μανταλόβας.
Ο αντιδήμαρχος τόνισε πως είναι σημαντικό το ότι στη διαμόρφωση του σχεδιασμού θα εμπλακούν άμεσα οι πολίτες, είτε μέσω ερωτηματολογίων αλλά και μέσω παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων μετακινήσεων, ενώ θα δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση δεδομένων που θα αποτελεί ένα κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης. Έτσι ο Δήμος Ιωαννιτών θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων -και άρα να σχεδιάζει πιο αποτελεσματικά- τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις έχει η κάθε παρέμβαση π.χ. η κατασκευή ενός πεζοδρόμου, κάτι που δεν συνέβαινε έως σήμερα.

Τα Γιάννενα σχεδιάζουν τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 
Μέσω της Πράξης  «Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ)» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» ο Δήμος Ιωαννιτών μπορεί να σχεδιάσει οργανωμένα και στρατηγικά τη μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος, δηλαδή μια πόλη με λιγότερη «ενεργειακή» ρύπανση και επιβάρυνση, για τους κατοίκους της.
Ο κ. Μανταλόβας υπενθύμισε πως ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας υπέγραψε τον Φεβρουάριο το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, και με αυτό τον τρόπο ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος κλιματικής αλλαγής, μέσα από την εφαρμογή «Βιώσιμων Τοπικών Ενεργειακών Πολιτικών». Οι ιδιαίτερα απαιτητικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, περιλαμβάνουν για το Δήμο Ιωαννιτών,  μεταξύ άλλων,  τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών CO2 έως -20% έως το 2020, τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών CO2 έως -40% έως το 2030 μέσω αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων αυτών, μέσα από το «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)» ο Δήμος θα καταγράψει την κατανάλωση ενέργειας στους τομείς του Δημόσιου φωτισμού, του Οικιακού Αποθέματος (δημόσια και ιδιωτικά κτίρια), των ιδιωτικών οχημάτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και θα πραγματοποιήσει την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς CO2.
Η αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ του Δήμου και η Απογραφή Εκπομπών θα αποτελέσουν τα δεδομένα βάσης για το σχεδιασμό πλέγματος ενεργειών και δράσεων που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και την εκπομπή  CO2.
Καταλήγοντας,  ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας, έκανε λόγω για δύο πολύ σημαντικά «εργαλεία» του Δήμου Ιωαννιτών, ώστε να σχεδιάσει ολοκληρωμένα έργα και δράσεις που εξυπηρετούν και στηρίζουν την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου