Μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού …που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη! - EPIRUS VOICE

Breaking

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού …που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη!


Διασχολικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας
Τίτλος προγράμματος:
«μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού»

Υπότιτλος:
«…που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη!»
[…αλλά και σχολεία μεταξύ τους]


Δέκα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Μαρμάρων, του Σταυρακίου και των Καρδαμιτσίων - στις δυτικές πα-ρυφές της πόλης των Ιωαννίνων - αποφάσισαν να κάνουν πράξη ένα διασχολικό σχέδιο συνεργα-σίας και να αποτελέσουν ένα δίκτυο σχολικών μονάδων το οποίο αποτελείται από:
το 1ο,  το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων και το Νηπιαγωγείο Σταυρακίου
το 1ο,  το 3οΔημοτικό Σχολείο Μαρμάρων και το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου
το Γυμνάσιο Σταυρακίου και το 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
το 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων και
το ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων.

Σχεδιάσαμε από κοινού και υλοποιήσαμε, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, ένα βιωματι-κό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας με τον γενικό τίτλο: «μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού,που ενώνουν πόλεις και χωριά, λαούς και κράτη! [… αλλά και σχολεία μεταξύ τους]».
Η αρχική σκέψη ήταν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό τα σχολεία όλων των βαθμί-δων στα δυτικά προάστια των Ιωαννίνων, τα οποία βρίσκονται σε μια ενιαία γεωγραφική περιοχή και αποτελούν μια εκπαιδευτική ενότητα,εφόσονόλοι οι μαθητές καταλήγουν στο 9ο Γενικό Λύκειο, στα Καρδαμίτσια.Κοινός μας στόχος ήταν,αφενός να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του τόπου που ζουν και αφετέρου να γνωριστούν και να έρθουν σε διάδραση και διεπαφή μεταξύ τους.
Κάθε σχολείο ασχολήθηκε και εξέτασε, μέσα από τη δική του οπτική, θέματα τοπικής ιστο-ρίας και πολιτισμού και στο τέλος όλα μαζί τα σχολεία, στην προσπάθειά τους να βγουν απ’ τα στενά όρια της γειτονιάς και του χωριού, συναντήθηκαν στο μονοπάτι που ενώνει την περιοχή και την οδηγεί στην πόλη αλλά και έξω από τη χώρα, στη σκληρή ξενιτειά. Δηλαδή, στο μονοπάτι της ιστορίας και του πολιτισμού που έκανε τους κατοίκους της περιοχής, πολίτες του κόσμου … Τη «Βλαχόστρατα»!

Η «Βλαχόστρατα» είναι ο δρόμος που οδηγεί προς την πόλη των Ιωαννίνων αλλά και προς την Ευρώπη των λαών.Είναι εκείνο το μονοπάτι, που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια μια πολυπο-λιτισμική κουλτούρα σε μια νεοϊδρυθείσα οικιστική περιοχή, αποτέλεσμα κυρίως της εσωτερικής μετανάστευσης, και αγκαλιάζει κάθε κάτοικό της απ’ όπου κι αν προέρχεται, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με πνεύμα σύμπνοιας και αγάπης.
Οι κοινές δράσεις των σχολικών μονάδων της περιοχήςείχαν ωςστόχο:

Να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο για τα σχολεία όλων των βαθμίδων, για τους κατοίκους και για τις τοπικές κοινότητες της περιοχής.
Να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων
Να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοαποδοχή.
Να συμβάλουν στην καταπολέμηση των ρατσιστικών τάσεων, των διακρίσεων και του σχο-λικού εκφοβισμού.
Να προωθήσουν το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και τη συνεργασία με τους τοπι-κούς φορείς
Να μετατρέψουν την περιοχή σε πραγματική κοινότητα.

Στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα παρείχαν την αμέριστη υποστήριξή τους και την απαραίτη-τη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση οι σχολικοί σύμβουλοι:
Δήμητρα Γκανιάτσα
Πέτρος Αγγελόπουλος
Ευδοξία Σακελλαροπούλου
Ιωάννης Αναγνώστου
Ιωάννης Γεωργόπουλος

Το υλικό αυτής της συνεργασίας και τα αποτελέσματα των εργασιών τους
θα παρουσιάσουν τα σχολεία-συνεργάτες
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, στις 10:00 το πρωί,
σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, στα Καρδαμίτσια,
όπου κάθε σχολείο θα καταθέσει τη δική του ψηφίδα σε μια προσπάθεια σύνθεσης 
του ιστορικο-πολιτισμικού μωσαϊκού της περιοχής.

Κοινή επιθυμία όλων μας είναι, η προσπάθεια αυτή όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον αλλά και να διευρυνθεί με νέες συνερ-γασίες, αποτελώντας το έναυσμα για νέες διασχολικές-εκπαιδευτικές δράσεις.

«μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


[10:00 – 10:15]  Έναρξη – Χαιρετισμοί
Παρουσίαση του διασχολικού προγράμματος
«μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού»

[10:15 – 10:30] 1ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (παρουσίαση)
«Παραδοσιακές συνταγές των Μαρμάρων – η χρήση του γουδιού»

[10:30 – 10:50] Νηπιαγωγείο Σταυρακίου (δρώμενο)
«Ήθη και έθιμα του Σταυρακίου»
-Ο παραδοσιακός γάμος-

[10:50 – 11:00] Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου (δρώμενο)
«Ερευνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό του Σταυρακίου»
-το έθιμο της κουλούρας στον παραδοσιακό γάμο-

[11:00 – 11:15] 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων (παρουσίαση)
«Τα Καρδαμίτσια-Βλαχόστρατα»

11:15 – 11:30 Διάλειμμα

[11:30 – 11:45] 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (παρουσίαση)
«Καρδαμίτσια-Ιστορία & πολιτισμός»

[11:45 – 12:00] Γυμνάσιο Σταυρακίου (παρουσίαση)
«Η καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής μας
σε συνάρτηση με την καθημερινότητα άλλων Ευρωπαϊκών και Βαλκανικών λαών»

[12:00 – 12:15] 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων (παρουσίαση)
«Η οικιστική επέκταση της πόλης των Ιωαννίνων.
Η περίπτωση των Καρδαμιτσίων»

[12:15 –12:25] Αποτίμηση της εκδήλωσης - Λήξη

------------------------------------------------------

Στην εκδήλωση συμμετέχει το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (Καρδαμίτσια)με έκθεση υλικού από την εργασία που υλοποίησε με θέμα: «Τα παλιά επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχής μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου