Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του ΤΕΙ Ηπείρου. - EPIRUS VOICE

Breaking

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του ΤΕΙ Ηπείρου.

Υπεγράφη χθές στο Δήμο Ηγουμενίτσας, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του ΤΕΙ Ηπείρου από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρο Πάσχο και τον Πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Ευριπίδη Γλαβά αντίστοιχα.
Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη της καινοτομίας, η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της αστικής φτώχειας, η επεξεργασία σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η προαγωγή της εξωστρέφειας των οικονομικών, τουριστικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων φορέων, η στήριξη του ΤΕΙ Ηπείρου μέσα από  τη διασύνδεσή του στην αναπτυξιακή διεργασία, με την αξιοποίηση του έργου του στη βάση της εφαρμογής των ερευνητικών του αποτελεσμάτων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε:
«Λάβαμε την πρωτοβουλία να συμπορευτούμε με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και το ΤΕΙ Ηπείρου προκειμένου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα σταθεί αρωγός σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναπτυχθεί από τους εταίρους, δίνοντας τους παράλληλα την δυνατότητα συμμέτοχής τους σε δράσεις που υλοποιεί για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κ. Αλέξανδρος Πάσχος με τη σειρά του δήλωσε: 
«Μεγάλη είναι η χαρά μας σήμερα καθώς για πρώτη φορά υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των σημαντικότερων φορέων ανάπτυξης της περιοχής μας. 
Ουσιαστικό αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας είναι η λειτουργία από το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Δήμο Ηγουμενίτσα, του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου στα Σύβοτα». 
Τέλος ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδης Γλαβάς δήλωσε: 
«Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς ως Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμούμε την σύνδεση μας με την τοπική κοινωνία μέσω όλων των τμημάτων μας. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, καθώς μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αποτελούσε τροχοπέδη στην λειτουργία του παραρτήματος της Ηγουμενίτσας. Επιπλέον ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου θα ήθελα να δηλώσω ότι το παρόν σύμφωνο θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηγουμενίτσας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου